Dorota Urbańska-Król – psychoterapia w różnych nurtach

Psychoterapia jaką prowadzi Dorota Urbańska-Król  odnosi się do różnorodnych technik i metod stosowanych w celu pomocy dzieciom i młodzieży, które doświadczają trudności związanych ze swoimi emocjami lub zachowaniem. Chociaż istnieją różne rodzaje psychoterapii, każda z nich opiera się na komunikacji jako podstawowym narzędziu wywoływania zmian w uczuciach i zachowaniach danej osoby. Psychoterapia może obejmować pojedyncze dziecko, grupę dzieci, rodzinę lub wiele rodzin. U dzieci i młodzieży zabawa, rysowanie, budowanie i udawanie, a także rozmowa to ważne sposoby dzielenia się uczuciami i rozwiązywania problemów.
W ramach wstępnej oceny wykwalifikowany specjalista zdrowia psychicznego lub psychiatra dzieci i młodzieży taki jak Dorota Urbańska-Król  określi potrzebę psychoterapii. Decyzja ta zostanie podjęta na podstawie takich czynników, jak aktualne problemy dziecka, historia, poziom rozwoju, zdolność do współpracy podczas leczenia oraz to, jakie interwencje najprawdopodobniej pomogą w rozwiązaniu występujących problemów. Psychoterapię często stosuje się w połączeniu z innymi metodami leczenia (lekami, zarządzaniem zachowaniem lub pracą ze szkołą). Bardzo ważna jest relacja, która tworzy się pomiędzy terapeutą a pacjentem. Dziecko lub nastolatek udający się do Doroty Urbańskiej-Król  musi czuć się komfortowo, bezpiecznie i zrozumiany. Tego typu atmosfera zaufania znacznie ułatwia dziecku wyrażanie swoich myśli i uczuć oraz przydatne korzystanie z terapii jaką prowadzi Dorota Urbańska-Król.