5M-Lift zaprasza po podesty nożycowe

Stoły podnośnikowe i podesty nożycowe służą do podnoszenia i opuszczania towarów na wymaganych wysokościach w bezpiecznych warunkach dla operatora. Główne elementy to górna platforma, dolna rama, układ nożyc aktywowany przez jeden lub więcej cylindrów i silnik hydrauliczny. Stoły  i podesty nożycowe stały się powszechnie stosowanym rodzajem wyposażenia w wielu różnych branżach. W wielu przypadkach stanowią one najlepsze rozwiązanie do ręcznego przenoszenia ładunku, przy pełnym przestrzeganiu norm bezpieczeństwa w odniesieniu do funkcjonowania, oszczędności kosztów, bezpieczeństwa i zdrowia operatorów podczas pracy.

Samochodowy podnośnik nożycowy można zamocować na poziomie gruntu lub w wykopie. Studzienka może obniżyć wysokość podnośnika, więc utrzymuj ją na poziomie podłogi, aby użytkownik mógł płynnie prowadzić samochód.

Jak zbudować dół?
Oto kilka wskazówek do naśladowania: Dno wykopu powinno znajdować się na tym samym poziomie podczas wlewania cementu. Nierówności powinny być mniejsze niż 5 mm, a grubość betonu nie powinna być mniejsza niż 300 mm. Każda osadzona część powinna być spawana i skręcana przed umieszczeniem w każdym czworokącie dna. Przekątna dna studzienki powinna być taka sama jak studzienka. Ściany powinny być ustawione prostopadle względem siebie. Jeśli nie, będzie problem z umieszczeniem windy w wykopie. Umieść jeden przewód, aby chronić linię elektryczną łączącą windę i lokalne źródło zasilania. Jeśli fundament jest mokry, należy uczynić go odpornym na wilgoć. Jeśli woda przepłynie przez wykop, wykonaj odpływ, aby uniknąć korozji windy. Jeśli fundament jest miękki, dodaj betonową klatkę wzmacniającą na podesty nożycowe.