Jakie specjalizacje ma adwokat Poznań?

Jakie specjalizacje może mieć adwokat Poznań?
Adwokat Poznań korporacyjny – Jeśli jesteś właścicielem firmy, prawnik korporacyjny może ci pomóc w tworzeniu podmiotów gospodarczych, kwestiach związanych z zarządzaniem i zgodnością. Prawnicy korporacyjni mogą również przeglądać umowy i udzielać porad prawnych dotyczących umów związanych z fuzjami, przejęciami i zbyciem.

Adwokat Poznań w zakresie błędów medycznych  – Gdy zostałeś ranny przez lekarza, prawnicy zajmujący się nadużyciami medycznymi mogą pomóc Ci w wniesieniu sprawy sądowej, abyś mógł otrzymać odszkodowanie za wyrządzoną szkodę. Pełnomocnik ds. Błędów lekarskich zbada fakty dotyczące Twojej sprawy i ustali, czy istnieją wystarczające dowody, aby udowodnić, że dostawca usług medycznych naruszył obowiązek opieki nad tobą. Najczęstsze przypadki błędów w sztuce lekarskiej obejmują błędne rozpoznanie, niedokładne leczenie i zaniedbanie medyczne.

Prawnik podatkowy – Jeśli jesteś winien podatki lub jesteś pozwany przez IRS lub inną agencję podatkową, prawnik podatkowy jest typem prawnika z Poznania, który może pomóc Ci poruszać się po systemie podatkowym. Prawnicy podatkowi zajmują się sprawami podatkowymi dotyczącymi podatków federalnych, stanowych i lokalnych. Oszustwa podatkowe, uchylanie się od płacenia podatków i niezłożenie deklaracji podatkowych to problemy, z którymi może poradzić sobie doświadczony adwokat Poznań.